Biologiczna oczyszczalnia ścieków dla każdego

Nowoczesna biologiczna oczyszczalnia ścieków ma szerokie zastosowanie, zarówno jako instalacja przydomowa oraz przy większych budynkach jak gospodarstwa rolne czy ośrodki wypoczynkowe. Najczęściej proces przebiegający w oczyszczalni biologicznej zachodzi w dwóch etapach. Pierwszy krok to mechaniczne oczyszczenie nieczystości, drugi etap to wytrącenie osadu czynnego i odprowadzenie oczyszczonej cieczy. Instalując biologiczną oczyszczalnię dokonaj zakupu u profesjonalistów z odpowiednią wiedzą fachową. Dobrze zainstalowana oczyszczalnia nie będzie sprawiać żadnych kłopotów w przyszłości. Zadbaj o sporządzenie projektu technicznego i wykonanie instalacji zgodnej z projektem. Dowiedz się o długość gwarancji, im dłuższa tym lepiej dla ciebie.