Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Dzięki oczyszczaniu ścieków, które opuszczają nasze domy, biura, szkoły i budynki możemy zwrócić je środowisku naturalnemu bez najmniejszej szkody dla niego. Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wpływ ma na to także możliwość otrzymania dofinansowania podczas ich budowy. Program przydomowe oczyszczalnie ścieków dofinansowanie regulowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), aby ubiegać się o przydomowe oczyszczalnie ścieków dofinansowanie należy zwrócić się do jednostek samorządów terytorialnych w miejscu zamieszkania. W zależności od rodzaju inwestycji oraz projektu można się ubiegać aż o 80% poniesionych kosztów na inwestycję.
Należy spełnić tylko jeden warunek-oczyszczalnia musi być w pełni ekologiczna. Kwota zwrotu może wynosić 7 500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10 000 zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d. Przydomowe oczyszczalnie ścieków dofinansowanie wymagany jest wkład własny wynoszący minimum 10%. Koniecznym warunkiem jest posiadanie urządzenia, które jest zgodne z normą europejską EN 12566-3: 2005+A1: 2009.